Kontakt

Zakłady Mięsne Silesia S.A.
ul. Opolska 22, 40-084 Katowice
tel. +48 (032) 731 10 00
fax +48 (032) 731 10 80
biuro@silesia.eu

NIP: 497-006-31-44, REGON: 080287781, Konta Bankowe:
BANK Millennium PL25 1160 2202 0000 0001 2021 2551
Bank Zachodni WBK S.A. PL18 1090 1809 0000 0001 2342 2492
Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach,
Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000374678, kapitał zakładowy 23.500.000,00 zł.
Numer rejestrowy BDO 000037671

Zakład Produkcyjny
ul. Baczyńskiego 165
41-203 Sosnowiec

mapa