Zakłady Mięsne Silesia S.A.

ul. Opolska 22, 40-084 Katowice

Telefon:
+48 32 731 10 00

Fax:
+48 32 731 10 80

E-mail: biuro@silesia.eu

Zakład Produkcyjny
Ul. Baczyńskiego 165
41-203 Sosnowiec

NIP: 497-006-31-44,
KRS: 0000374678
REGON: 08028778

Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
Kapitał zakładowy 23.500.000,00 zł, wpłacony w całości.
Numer rejestrowy BDO 000037671