Zarząd:

Mariusz Rusin - Prezes Zarządu
Paweł Dalmata - Wiceprezes Zarządu

Rada Nadzorcza:

Andrzej Goździkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Śliwiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Roman Miler - Członek Rady Nadzorczej
Rafał Oleszak - Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Goździkowska Gaztelu - Członek Rady Nadzorczej
Karol Ludwiński - Członek Rady Nadzorczej