Grupa kapitałowa

Wokół macierzystej spółki Zakłady Mięsne Silesia S.A. budujemy grupę kapitałową spółek zależnych, które wykorzystują między sobą efekt synergii, a jednocześnie są samodzielnymi jednostkami biznesowymi na własnym rozrachunku, które dają grupie wartość dodaną. W naszych firmach córkach zajmujemy się produkcją dań gotowych oraz karmy dla zwierząt. Posiadamy również sieć sklepów mięsnych i spożywczych
Więcej

Największy w Polsce

Trzypoziomowy zakład przetwórczy

Hektarów powierzchni

Łączna powierzchnia hal produkcyjnych

Nowoczesne linie

Do plastrowania
i konfekcjonowania produktów

Ton na godzinę

Wydajność rozbioru wieprzowiny

Ton na godzinę

Wydajność rozbioru wołowiny