Projekt POIR.01.01.01-00-0106/20

Zakłady Mięsne SILESIA S.A. realizują projekt dofinansowany
z Funduszy Europejskich pt. „Innowacyjne produkty mięsno-warzywne typu żywności wygodnej o projektowanej wartości odżywczej”

Celem projektu jest opracowanie i wprowadzenie na rynek nowych produktów mięsno-warzywnych typu żywności wygodnej o zaprogramowanej wartości odżywczej
i atrakcyjnych walorach sensorycznych poprzez wykorzystanie warzyw i dodatków błonnikowych oraz przypraw o właściwościach przeciwutleniających
i przeciwdrobnoustrojowych.

Całkowita wartość projektu 51 818 192,99 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 27 578 925,10 zł


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POIR.01.01.01-00-2259/20-00


Firma Zakłady Mięsne SILESIA S.A. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-2259/20-00 „Innowacyjne surowe produkty mięsne i techniki ich dekontaminacji poprzez zastosowanie fizycznych metod nietermicznych i dodatku wyciągów z naturalnych, bioaktywnych składników pochodzenia roślinnego”

Celem projektu jest zastosowanie innowacyjnych technik dekontaminacji w celu opracowania mięs i surowych wyrobów mięsnych wieprzowych (mięso świeże, kiełbasy surowe białe, mięso marynowane) cechujących się:

  • wydłużeniem terminu przydatności do spożycia o co najmniej 15% na grupę asortymentową,
  • wyeliminowaniem dodatku soli w wyrobach marynowanych do 0g/100g produktu i obniżoną o 25% w wyrobach grillowanych solonych ilością NaCl.

Efektem projektu będzie przede wszystkim poprawa jakości wyrobów mięsnych (eliminacja lub ograniczenie soli) oraz wydłużenie terminu ich przydatności do spożycia.

Całkowita wartość projektu: 43 093 755,12 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 24 689 546,36 PLN.


---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
POIR.01.01.01-00-0739/19-00Firma Zakłady Mięsne SILESIA S.A. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0739/19-00 „Innowacyjne metody wytwarzania i utrwalania preparatów białkowych z ubocznych surowców mięsnych i ich wykorzystanie w celu poprawy jakości przetworów”.

Celem projektu jest opracowanie:

  • technologii odzysku białek mięśniowych z produktów ubocznych mięsa wieprzowego (śrut kostny), w celu dalszego ich wykorzystania w przetworach z mięsa wieprzowego. Nowa technologia pozwoli na przetworzenie co najmniej 10t śrutu/dzień;
  • nowych produktów funkcjonalnych uwzględniających w swoim składzie odzyskane białka. Białka powstałe w wyniku zastosowania nowej technologii: białko miofibrylarne, białko kolagenowe, preparat barwiący, hydrolizat białkowy.

    Efektem projektu będzie ograniczenie kosztów stosowania dodatków białkowych do wyrobów, a przede wszystkim poprawa jakości wyrobów mięsnych (eliminacja fosforanów nieorganicznych, eliminacja białka sojowego będącego alergenem, zwiększenie zawartości potasu i magnezu przy jednoczesnym obniżeniu zawartości sodu).

Całkowita wartość projektu: 24 867 017,77 PLN

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 001 586,58 PLN.

{* *}