Zarząd:

Mariusz Rusin - Prezes Zarządu
Krzysztof Pniewski - Wiceprezes Zarządu
Marietta Stefaniak - Członek Zarządu ds. Strategii i Rozwoju

Rada Nadzorcza:

Andrzej Goździkowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Marcin Śliwiński - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
Rafał Oleszak - Członek Rady Nadzorczej
Katarzyna Goździkowska Gaztelu - Członek Rady Nadzorczej
Karol Ludwiński - Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Bartkowski - Członek Rady Nadzorczej