Kto jest Administratorem Twoich danych osobowych?  

Administratorem Twoich danych osobowych jest spółka – Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna
z siedzibą w Katowicach, ul. Opolska 22, wpisana do Rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS: 0000374678, NIP: 6970063144 (dalej: „Administrator” lub „Spółka”).

Zachęcamy do  kontaktu w następującej formie:

a) listownie na adres: Zakłady Mięsne Silesia Spółka Akcyjna, ul. Opolska 22, 40-084 Katowice,

b) na adres e-mail: dane@duda.pl

 

Cele i podstawy przetwarzania

Przekazywania informacji handlowych drogą elektroniczną na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Poprzez informacje handlowe rozumie się:

  • subskrypcja elektronicznego biuletynu informacyjnego;
  • przekazywanie informacji o produktach, najnowszych ofertach oraz wydarzeniach organizowanych przez Zakłady Mięsne Silesia S.A.

Pamiętaj ! wyrażoną zgodę w każdej chwili masz prawo wycofać, kontaktując się z nami na adres
e-mail: marketing@duda.pl  Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.

Odbiorcy danych osobowych

Administrator może przekazywać dane osobowe podmiotom współpracującym na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych, w tym kancelariom prawnym, dostawcom usług teleinformatycznych, sprzętu technicznego.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przechowywane do czasu rezygnacji otrzymywania informacji handlowych w tym rezygnacji z subskrypcji elektronicznego biuletynu informacyjnego.

Prawa osób, których dane dotyczą

Z ograniczeniami wskazanymi w RODO, każdemu przysługuje prawo do:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • prawo do usunięcia danych osobowych;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).

Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, niemniej bez ich podania nie będzie możliwe przekazywanie informacji handlowych.

Polityka prywatności

Dodatkowe informacje dotyczące przetwarzania danych w serwisach należących do Zakładów Mięsnych Silesia S.A. znajdziesz w naszej Polityce Prywatności: http://silesia.eu/strona/polityka-prywatnosci

 

{* *}