Zastępca Dyrektora Zakładu

Zakłady Mięsne Silesia S.A. to firma z polskim kapitałem zatrudniająca pracowników w pięciu zakładach produkcyjnych. Jesteśmy liderem w branży mięsnej w Polsce w zakresie przetwórstwa. Tworzymy doskonałe produkty pod markami Cedrob oraz Duda. W związku z nabyciem kolejnych zakładów produkcyjnych do naszego ambitnego zespołu poszukujemy osób, które będą częścią prężnie rozwijającej się firmy, gwarantującej stabilne zatrudnienie, rozwój zawodowy oraz udział w innowacyjnych projektach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisku Zastępcy Dyrektora Zakładu.

Miejsce pracy: Mokrsko

 • zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładzie produkcyjnym  (organizacja pracy, koordynacja zadań poszczególnych zmian, analiza i kontrola wydajności pracy podległych działów)
 • współpraca z  firmami outsourcingowymi
 • odpowiedzialność za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz systematyczne współpracowanie z działem kadr, bhp i kontrolą jakości odnośnie szkolenia pracowników w tym zakresie
 • ścisła współpraca z Działem Kontroli Jakości
 • zarządzanie planowaniem produkcji,   praca nad optymalizacją wydajności oraz optymalizacją kosztów produkcji
 • nadzór i kontrola nad wdrażanymi i realizowanymi inwestycjami
 • nadzór nad procesami napraw i remontów
 • nadzór i kontrola nad wdrożeniami produkcyjnymi oraz technologią produkcyjną
 • nadzór nad realizacją budżetu
 • uczestnictwo w audytach certyfikujących oraz innych audytach związanych z działającymi systemami jakości
 • odpowiedzialność za jakość i bezpieczeństwo produkowanych wyrobów
 • odpowiedzialność za optymalizację kosztów oraz optymalne wykorzystywanie zasobów
 • uczestniczenie w rekrutacji pracowników
 • dbanie o bieżące przeglądy oraz konserwacje urządzeń oraz nieruchomości zakładu produkcyjnego
 • znajomość podstawowych norm prawnych z zakresu ochrony środowiska
 • doskonalenie jakości produkowanych wyrobów, dbanie o jakość i bezpieczeństwo produktów zgodnie ze specyfikacjami oraz wymaganiami klientów
 • nadzór nad wydajnym i prawidłowym zarządzaniem maszynami produkcyjnymi oraz urządzeniami, 
 • planowanie konserwacji oraz napraw maszyn produkcyjnych oraz urządzeń wspomagających produkcję
 • ścisła współpraca z kadrą, raportowanie do Dyrektora Zakładu

 • doświadczenie w koordynacji oraz realizacji projektów finansowanych z funduszy europejskich, NCBiR
 • dobra znajomość branży mięsnej – mile widziane znajomość specyfikacji elementów wieprzowych
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • znajomość procesów technologicznych zakładu produkcyjnego: rozbiór wieprzowy, konfekcjonowanie mięs,
  produkcja surowych wyrobów mięsnych
 • dobra znajomość urządzeń technicznych wykorzystywanych w branży przemysłu mięsnego
 • znajomość standardów IFS, BRC, HACCP
 • doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku, mile widziane w branży mięsnej
 • wykształcenie wyższe
 • doświadczenie w zarządzaniu
 • odporność na stres
 • wysoki poziom zdolności interpersonalnych


 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • bezpłatne posiłki
 • pakiet sportowy, system poleceń pracowniczych,
 • ubezpieczenie grupowe
 • paczki okolicznościowe


Jeśli zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o dopisanie do klauzuli zapisu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Mięsne SILESIA S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

__________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą
w Katowicach (40-084), ul. Opolska 22, adres e-mail: dane@duda.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, decydując się na dodanie tych danych
w przesłanym do nas zgłoszeniu rekrutacyjnym.
Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji - aby wycofać zgodę, skontaktuj się z nami na adres e-mail dane@duda.pl lub na adres siedziby Spółki.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy lub przez okres 9 miesięcy jeśli wyraziłeś/aś zgodę na udział
w przyszłych procesach rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, prawo sprostowania danych, ograniczenia, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podane przez Ciebie dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w szczególności profilowaniu.