Specjalista ds. Ochrony Środowiska

Zakłady Mięsne Silesia S.A. to firma z polskim kapitałem zatrudniająca pracowników w pięciu zakładach produkcyjnych. Jesteśmy liderem w branży mięsnej w Polsce w zakresie przetwórstwa. Tworzymy doskonałe produkty pod markami Cedrob oraz Duda. W związku z nabyciem kolejnych zakładów produkcyjnych do naszego ambitnego zespołu poszukujemy osób, które będą częścią prężnie rozwijającej się firmy, gwarantującej stabilne zatrudnienie, rozwój zawodowy oraz udział w innowacyjnych projektach.

Aktualnie poszukujemy kandydatów do pracy na stanowisko: Specjalista ds. Ochrony Środowiska.

Miejsce pracy: Goczałkowice-Zdrój

 • bieżące monitorowanie zmian przepisów dotyczących ochrony środowiska,
 • uzyskiwanie wymaganych prawnie dla danej instytucji: decyzji, pozwoleń, zezwoleń, przekazywanie zgłoszeń i innych wymaganych prawnie dokumentów
 • inicjowanie zmian w procesach produkcyjnych i operacyjnych poprzez wskazywanie najlepszych dostępnych technologii pozwalających na minimalizację negatywnego oddziaływania na środowisko,
 • prowadzenie wymaganej przez prawo dokumentacji
 • sporządzanie wymaganej sprawozdawczości
 • współpraca z poszczególnymi działami Spółki w zakresie realizowania jej celów i zadań dotyczących ochrony środowiska (realizacji polityki środowiskowej),
 • współpraca w opracowaniu procedur systemu zarządzania środowiskowego oraz nadzór nad ich wdrażaniem, identyfikowanie oraz nadzorowanie aspektów środowiskowych  związanych z działalnością prowadzoną przez Spółkę;
 • organizowanie działań związanych z eksploatacją i kontrolą instalacji w zakresie ochrony środowiska w sposób zgodny z zadaniami i przepisami BHP oraz ppoż.,
 • sporządzanie planów działań środowiskowych,
 • opiniowanie planowanych w Spółce zmian i inwestycji (instalacje, budowle, zmiany technologiczne itp.) pod kątem ich potencjalnego wpływu na środowisko,
 • określanie kosztów środowiskowych funkcjonowania instytucji/przedsiębiorstwa, np.dotyczących zmian doskonalących (w tym nowych inwestycji) lub dostosowawczych (np. do zmian przepisów prawnych),
 • szkolenie pracowników w zakresie wymagań ochrony środowiska,
 • uczestniczenie w kontrolach prowadzonych przez zewnętrzne organy kontrolne, udzielanie wyjaśnień oraz 
 • realizowanie ewentualnych zaleceń pokontrolnych.

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 2 lata na stanowisku Specjalisty ds. ochrony środowiska lub pokrewnym w dziedzinie ochrony środowiska
 • skrupulatność, rzetelność i komunikatywność
 • umiejętność pracy pod presja czasu
 • elastyczność


 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • pracę w firmie o ugruntowanej pozycji na rynku, prężnie się rozwijającej
 • pakiet sportowy, system poleceń pracowniczych
 • ubezpieczenie grupowe
 • paczki okolicznościowe


Jeśli zainteresowany/a udziałem w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o dopisanie do klauzuli zapisu:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Mięsne SILESIA S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.”

__________________________________________________________________________________

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Spółka Zakłady Mięsne Silesia S.A. z siedzibą
w Katowicach (40-084), ul. Opolska 22, adres e-mail: dane@duda.pl

Twoje dane osobowe przetwarzamy wyłącznie w celu przeprowadzenia rekrutacji wskazanej w ofercie pracy oraz do celów przyszłych rekrutacji, jeśli wyraziłeś stosowną zgodę w treści swojej aplikacji.

Twoje dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych (według wymogów ogłoszenia), przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji.

Pozostałe dane osobowe (np. Twój wizerunek) przetwarzamy na podstawie Twojej dobrowolnej zgody, którą wyraziłaś/eś, decydując się na dodanie tych danych
w przesłanym do nas zgłoszeniu rekrutacyjnym.
Podanie dobrowolnych danych nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji - aby wycofać zgodę, skontaktuj się z nami na adres e-mail dane@duda.pl lub na adres siedziby Spółki.

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane
w ogłoszeniu przez okres 6 miesięcy lub przez okres 9 miesięcy jeśli wyraziłeś/aś zgodę na udział
w przyszłych procesach rekrutacji.

Masz prawo dostępu do swoich danych, prawo sprostowania danych, ograniczenia, usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. Przysługuje Ci również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Podane przez Ciebie dane nie będą poddane zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w szczególności profilowaniu.