Firma Zakłady Mięsne SILESIA S.A. uzyskała wsparcie finansowe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” na realizację projektu POIR.01.01.01-00-0739/19-00 „Innowacyjne metody wytwarzania i utrwalania preparatów białkowych z ubocznych surowców mięsnych i ich wykorzystanie w celu poprawy jakości przetworów”.

Celem projektu jest opracowanie:

  • technologii odzysku białek mięśniowych z produktów ubocznych mięsa wieprzowego (śrut kostny), w celu dalszego ich wykorzystania w przetworach z mięsa wieprzowego. Nowa technologia pozwoli na przetworzenie co najmniej 10t śrutu/dzień;
  • nowych produktów funkcjonalnych uwzględniających w swoim składzie odzyskane białka. Białka powstałe w wyniku zastosowania nowej technologii: białko miofibrylarne, białko kolagenowe, preparat barwiący, hydrolizat białkowy.

Efektem projektu będzie ograniczenie kosztów stosowania dodatków białkowych do wyrobów, a przede wszystkim poprawa jakości wyrobów mięsnych (eliminacja fosforanów nieorganicznych, eliminacja białka sojowego będącego alergenem, zwiększenie zawartości potasu i magnezu przy jednoczesnym obniżeniu zawartości sodu).

Całkowita wartość projektu: 24 867 017,77 PLN 

Dofinansowanie projektu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 13 001 586,58 PLN.