Zakłady Mięsne Silesia S.A. to firma z polskim kapitałem zatrudniająca pracowników w pięciu zakładach produkcyjnych. Jesteśmy liderem w branży mięsnej w Polsce w zakresie przetwórstwa. Tworzymy doskonałe produkty pod markami Cedrob oraz Duda. W związku z nabyciem kolejnych zakładów produkcyjnych do naszego ambitnego zespołu poszukujemy osób, które będą częścią prężnie rozwijającej się firmy, gwarantującej stabilne zatrudnienie, rozwój zawodowy oraz udział w innowacyjnych projektach.

Aktualnie do Działu BHP poszukujemy osoby na stanowisko Starszego Inspektora ds. BHP

Miejsce pracy: Goczałkowice-Zdrój/Pszczyna/Ćwiklice

 • Realizacja zadań służby BHP wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów oraz celów i zadań BHP/PPOŻ związanych z polityką i standardami organizacji
 • Współtworzenie odpowiednich standardów i procedur BHP/ PPOŻ, opracowywanie i wdrażanie programów prewencyjnych oraz koordynacja tych działań
 • Monitorowanie i egzekwowanie przestrzegania przez pracowników zakładów obowiązujących przepisów prawa, postanowień wewnętrznych, regulaminów itp.
 • Udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, opracowywanie związanych z tym wniosków, kontrola realizacji działań naprawczych oraz sporządzanie i nadzór nad dokumentacją wypadkową
 • Sporządzanie i nadzór nad dokumentacją związaną z chorobami zawodowymi
 • Udział w opracowywaniu oraz aktualizacji ocen ryzyka zawodowego
 • Organizacja i przeprowadzanie szkoleń z zakresu BHP
 • Sporządzanie analiz i raportów dotyczących stanu bezpieczeństwa w firmie
 • Udział w Komisjach BHP
 • Współpraca z instytucjami zewnętrznymi i administracji państwowej w obszarze BHP i PPOŻ
 • Organizowanie i koordynacja badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia i bezpieczeństwa
  Współpraca z kierownictwem oraz pracownikami w zakresie ciągłej poprawy warunków i bezpiecznej organizacji pracy oraz podnoszenie świadomości pracowników w zakresie BHP i PPOŻ

 • Wykształcenie i doświadczenie zgodne z wymogami prawnymi dla pracownika służby BHP
 • Przygotowanie w zakresie metodyki i prowadzenia szkoleń
 • Dobra znajomość przepisów w zakresie BHP
 • Mile widziana  znajomość zagadnień z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz uprawnienia Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej
 • Prawo jazdy kat. B
 • Znajomość pakietu MS Office
 • Umiejętność pracy w zespole, komunikatywność
 • Umiejętność skutecznego delegowania i egzekwowania działań

 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Bezpłatne posiłki
 • Pakiet sportowy, system poleceń pracowniczych
 • Ubezpieczenie grupowe
 • Paczki okolicznościowe

Jeśli są Państwo zainteresowani udziałem w przyszłych procesach rekrutacji prosimy o dopisanie do klauzuli zapisu:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Mięsne SILESIA S.A. moich danych osobowych na potrzeby przyszłych rekrutacji.


Jeśli udostępnił/a Pan/Pani w CV dodatkowe dane osobowe (inne niż: imię i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Pana/Panią, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, przebieg dotychczasowego zatrudnienia), informujemy że firma Zakłady Mięsne SILESIA S.A. będzie mogła je przetwarzać wyłącznie w razie uzyskania Pana/Pani dobrowolnej zgody:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Zakłady Mięsne SILESIA S.A. moich dodatkowych danych osobowych (innych, niż wskazane w Art. 221. § 1 Kodeksu Pracy) dla potrzeb rekrutacji.


Pełna informacja odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych w procesie rekrutacyjnym, jest dostępna pod adresem: http://silesia.eu/klauzula-informacyjna


Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.